Samospráva města

Zastupitelstvo města

 
Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb. Zastupitelstvo města Olomouce má 45 členů. V roce 2014 byli poprvé voleni v rámci jediného obdovu (dříve bylo město rozděleno na 5 obvodů, po jistou dobu dokonce na 6). V aktuálním volebním období tvoří zastupitelstvo členové nominovaní ANO 2011ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM, ProOlomouc a Občané pro Olomouc
 
Slib člena zastupitelstva zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
 
Zastupitelstvo má pravomoc voli a odvolávat primátora města, jeho náměstky a další členy rady. Schvaluje rovněž klíčový dokument, jímž je městský rozpočet, rozhoduje o nákupu a prodeji majetku a vydává příslušné vyhlášky. V práci mu pomáhají výbory zastupitelstva, které si samo vybírá. 
 
Zastupitelstvo se ze zákona musí sejít minimálně jednou za tři měsíce, jeho zasedání jsou vždy veřejná. Zasedání se zpravidla konají ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu na Hynaisově ulici v Olomouci. 
 

Rada města

 
Radu města Olomouce tvoří 11 zastupitelů. V současné době ji řídí primátor Antonín Staněk, kterému dělají náměstky Martin Major, Ladislav Šnevajs, Aleš Jakubec, Filip Žáček a Pavel Urbášek. Tuto všichni vykonávají takzvané uvolněné funkce, práce v samosprávě je tedy jejich povoláním. Řídí jednotlivé resorty spravované radnicí a příspěvkové organizace.
 
Takzvanými neuvolněnými členy rady, kteří mají svá vlastní zaměstnání a jejich primárním úkolem v samosprávě je účast na schůzích rady, jsou Jaromír Czmero, Miroslav Petřík, Čestmír Neoral, Michal Giacintov a Anna Taclová
 
Rada města se schází zpravidla dvakrát měsíčně, jednání nejsou veřejná, v práci jí pomáhají komise rady, které plní podobnou roli jako výbory v případě zastupitelstva. 
 

Primátor

 
Úkolem primátora je zastupovat město navenek a řídit jednání rady i zastupitelstva, která také svolává. Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, řídí městskou policii a v případě potřeby mu zákon ukládá pravomoc požadovat pomoc i od Policie České republiky. Při významných příležitostech nosí primátorské insignie. Primátorem Antonín Staněk
 

Magistrát města Olomouce

 
Orgánem města je rovněž magistrát, o jehož činnosti informujeme v samostatné části našeho webu