Magistrát města Olomouce

Magistrát města Olomouce

 
Magistrát tvoří primátor, náměstci primátora a zaměstnanci města zařazení právě do magistrátu (část z nich jsou podle zvláštního zákona úředníci). Ze zákona o obcích stojí v čele úřadu primátor, ovšem odpovědným za jeho chod je tajemník, který rovněž plní roli statutárního orgánu zaměstnavatele. Tajemník se účastní zasedání zastupitelstva a schůzí rady s poradním hlasem. Tajemníkem Magistrátu města Olomouce je Jan Večeř.
 
Magistrát města Olomouce tvoří celkem 18 odborů. Ty kompetentně spadají pod jednotlivé uvolněné členy rady města, případně pod tajemníka. 
 
Seznam odborů magistrátu: 
 
odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Telefon: 585 513 703, E-mail: odb.armv@olomouc.eu 
vedoucí odboru Michal Urbášek
 
odbor dopravy
Telefon: 588 488 251, E-mail: odb.dopravy@olomouc.eu
vedoucí odboru: Petra Pospíšilová
 
odbor ekonomický
Telefon: 588 488 601, E-mail: odb.ekonomicky@olomouc.eu
vedoucí odboru: Vítězslava Vičarová
 
odbor evropských projektů
Telefon: 588 487 606, E-mail: odb.ep@olomouc.eu
vedoucí odboru: Radovan Sítek
 
odbor informatiky
Telefon: 588 488 416, E-mail: odb.informatiky@olomouc.eu
vedoucí odboru: Jiří Fišer
 
odbor interního auditu a kontroly
Telefon: 588 488 461, E-mail: odb.vak@olomouc.eu 
vedoucí odboru: Jaroslav Hornung 
 
odbor investic
Telefon: 588 488 692, E-mail: odb.investic@olomouc.eu
vedoucí odboru: Vladimír Michalička
 
odbor kancelář primátora
Telefon: 585 513 415, E-mail: odb.kp@olomouc.eu
vedoucí odboru: Helena Plachá
 
odbor kancelář tajemníka
Telefon: 585 513 345,E-mail: odb.kt@olomouc.eu
vedoucí odboru: Sylvie Nováková
 
odbor koncepce a rozvoje 
Telefon: 588 488 361, E-mail: odb.kr@olomouc.eu
vedoucí odboru: Marek Černý
 
odbor majetkoprávní
Telefon: 588 488 271, E-mail: odb.majetkopravni@olomouc.eu
vedoucí odboru: Gabriela Křížková
 
odbor ochrany
Telefon: 588 488 521, E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
vedoucí odboru: Jan Langr
 
odbor sociálních věcí
Telefon: 585 562 111; 585 562 217; 585 562 453; 585 562 407, E-mail: odb.sv@olomouc.eu
vedoucí odboru: Michal Majer
 
odbor správy
Telefon: 585 513 318, E-mail: odb.spravy@olomouc.eu
vedoucí odboru: Vladan Kalus
 
odbor stavební
Telefon: 588 488 141, E-mail: odb.stavebni@olomouc.eu
vedoucí odboru: Eva Hyravá
 
odbor školství
Telefon: 588 488 571, E-mail: odb.skolstvi@olomouc.eu
vedoucí odboru: Hana Fantová
 
odbor vnějších vztahů a informací
Telefon: 585 513 434, E-mail: odb.vvi@olomouc.eu
vedoucí odboru: Bohumil Šíp
 
odbor živnostenský
Telefon: 588 488 222, E-mail: odb.zivnostensky@olomouc.eu
vedoucí odboru: Zdeněk Machalíček
 
odbor životního prostředí
Telefon: 588 488 312, E-mail: odb.zp@olomouc.eu
vedoucí odboru: Petr Loyka
 
oddělení zprostředkující subjekt ITI
Telefon: 588 488 760, E-mail: zdenek.bogoc@olomouc.eu
Vedoucí oddělení: Zdeněk Bogoč