Vodu v části města zajišťuje úpravna vody v Černovíře

vloženo: 30.10. 2016

Úpravna vody Černovír spolu s úpravnou vody Příkazy zásobují systém skupinového vodovodu Olomouc, který provozuje společnost Moravská vodárenská. 
 
Černovírská upravna leží v severní části města Olomouce v lokalitě černovírského lesa a je zdrojem pitné vody pro část města a pro další přilehlé obce ležící severozápadně od města Olomouce. Byla uvedena do provozu v roce 1972 s kapacitou vody 450 litrů za sekundu.. Zdrojem pro úpravnu byla podzemní voda z prameniště Černovír, Štěpánov a Moravská Hůzová, která byla dříve upravována jen odkyselením, aerací a desinfekcí a od roku 2001 i voda z nově vybudovaného prameniště Chomoutov.
 
Zhoršení kvality podzemní vody po povodních v červenci 1997 si vyžádalo rekonstrukci úpravny zahrnující vybudování filtrace, doplnění dávkování manganistanu draselného, koagulantu a ozónu. Pro hygienické zabezpečení vody bylo navrženo dávkování chlordioxidu. Po této rekonstrukci se úpravna vody Černovír stala moderním technologickým zařízením s vysokým stupněm automatizace.  Současný maximální výkon úpravny je 300 litrů za sekundu, ale vzhledem k poklesům odběrů vody v posledních letech je tato úpravna využívána jen z poloviny. Rovněž ve vztahu ke zlepšené kvalitě podzemní vody je z provozu odstavena jednotka ozonizace i výroby chlordioxidu a hygienické zabezpečení vody je zajišťováno dávkováním chlóru.