Wikipedisté psali nejen o Vědecké knihovně v Olomouci

vloženo: 26.09. 2016

Takzvaný editathon neboli editační marathon uspořádali počátkem září ve Vědecké knihovně v Olomouci dobrovolní přispěvatelé Wikipedie. Akce se konala u příležitosti Dnů evropského dědictví a současně také u příležitosti letošního 450. výročí trvání olomoucké knihovny. Proběhla s podporou spolku Wikimedia Česká republika.
 
Editathonu se zúčastnilo deset wikipedistů, kteří byli nejprve pracovníky knihovny provedeni budovami této instituce a seznámili se s jejími odděleními, zejména pak se studovnou historických fondů. Následně se pak věnovali psaní encyklopedických hesel na knihovnou doporučená témata. K dispozici měli veškeré potřebné zdroje z fondů knihovny, jejíž pracovníci jim rovněž byli se svými odbornými znalostmi k dispozici a na žádost poskytovali také materiály vhodné pro ilustraci hesel. Několik wikipedistů akci podpořilo příspěvky psanými na dálku, mezi nimi také například významný český pedagog a známý publicista prof. Jan Sokol.
 
Vědecká knihovna účastníkům editathonu doporučila k psaní či rozšíření 32 témat týkajících se knihovny, jejích fondů či různých olomouckých osobností spojených buď přímo s knihovnou, nebo s vydáváním knih v Olomouci. Wikipedie tak byla obohacena například o hesla Graduál loucký, Olomoucký misál, Portolánový atlas, Jan Olivetský z Olivetu, Mauric Remeš či Jaume Olives a také o mnoho souvisejících ilustrací.
 
Zástupci spolku Wikimedia Česká republika se s pracovníky knihovny shodli na užitečnosti vzájemné spolupráce a domluvili se, že v ní budou pokračovat. Jedním z dalších kroků bude workshop pro zájemce o přispívání na Wikipedii, který v prostorách knihovny proběhne v průběhu října. Konkrétní podoba kursu se v současné době upřesňuje.
 
Jan Kameníček
 
Foto: Gampe
 
Co je „editathon“
 
Výraz editathon neboli editační marathon je ve slangu přispěvatelů Wikipedie setkání wikipedistů za účelem psaní encyklopedických hesel, obvykle na nějaké předem stanovené téma. Variantou editathonu je tzv. wikiměsto, kdy se píší hesla na témata spojená s nějakým konkrétním městem, v němž sraz probíhá. V letošním roce proběhly zatím v České republice dvě takové akce: Wikiměsto Mariánské Lázně a Editathon ve Vědecké knihovně v Olomouci.