Český Indiana Jones učil na olomoucké univerzitě

vloženo: 16.01. 2016

S Olomoucí je spojeno jméno jednoho z největších dobových znalců arabské kultury a Blízkého východu. Na někdejší bohoslovecké fakultě totiž učil Alois Musil, kterého bychom mohli označit za Indiana Jonese přelomu 19. a 20. století. 
 
Musil se narodil v Rychtářově u Vyškova. Vystudoval olomouckou bohosloveckou fakultu a byl vysvěcen na kněze. Zájem o arabský svět jej přivedl na další studia do Jeruzaléma a Bejrůtu. Jeho výzkumy poblíž skalního města Petra v dnešním Jordánsku vedly k objevení paláce  Kusejr Amra zapsané později na seznam UNESCO. 
 
Jeho ohromné jazykové nadání, uměl mimo jiné pětatřicet arabských nářečí, jej sblížilo s řadou obyvatel Blízkého východu a pomohlo mu proniknout do tamních kmenů. Zajímal se o předislámské a islámské památky a lidové tradice. 
 
V Olomouci přednášel na bohoslovecké fakultě od roku 1902, o sedm let později se stal profesorem vídeňské univerzity. 
 
Zvláštní roli sehrál v biblických průzkumech. Jeho zápisků z putování po celé oblasti totiž ještě ve 21. století využili vědci pátrající po potvrzení událostí popsaných v Bibli. Musil totiž absolvoval část cesty někdejších Izraelitů na cestě z egyptského otroctví do země Kanaán a jeho pěší putování je dodnes cenné pro badatele zkoumající možné trasy exodu Mojžíše a jeho lidu.
 
Za první světové války se pokoušel mobilizovat arabské kmeny patřící do Osmanské říše k co největšímu konfliktu s Velkou Británií. Získal si za to přízeň vídeňského císařského dvoru, které později využil při milosti pro české politiky včetně Karla Kramáře a Aloise Rašína. 
 
Po vzniku Československa začal na popud prezidenta Masaryka vydávat své zápisky knižně. Přispěl k založení Orientálního ústavu a zasloužil se o popularizaci arabské kultury v celé zemi.