Město a magistrát

Olomouc

Historicky jedno z nejvýznamnějších měst v českých zemích a přirozené cetrum Moravy (postavení ztratilo kvůli devastaci během třicetileté války). 

 
V současné době sídlo Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého a řady významných kulturních institucí. Druhá největší památková rezervace v České republice. K 31. prosinci 2012 ve městě žilo 99 471 obyvatel. 
 
V současné době je Olomouc statutárním městem. V jeho čele stojí primátor, dalšími jsou Rada města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce. Úřední záležitosti včetně výkonu státní správy v takzvané přenesené působnosti zajišťuje Magistrát města Olomouce.