Pět řidičů bouralo kvůli divokým zvířatům

vloženo: 9.10. 2017 / autor:

Od pátku do dneška se řidičům na Olomoucku pletla pod kola divoká zvířata. Prasata a srny mají za tuto dobu na svědomí celkem pět dopravních nehod, většina zvířat při nich zahynula. 
 
V pátek ráno se narazila Octavia mezi Horkou nad Moravou a Chomoutovem do srny. Zvíře nepřežilo a na autě vznikla škoda za 15 tisíc korun. 
 
V sobotu večer se Volkswagen na silnici mezi Horní Loděnicí a Dalovem taktéž srazil se srnou. V tomto případě zvíře uteklo, škoda je asi 55 tisíc. 
 
Po půlnoci na neděli vběhlo na silnici mezi Olomoucí a Šternberkem prase, které za srážku s Renaultem zaplatilo životem. Na autě vznikla škoda za 28 tisíc korun. Zhruba ve stejnou dobu se další Renault u Šternberka srazil se srnou, ta rovněž nepřežila. 
 
Poslední případ policisté evidují u Krčmaně, kde se v noci na pondělí srazila Octavia s divokým prasetem. Zvíře je mrtvé, na autě je škoda za 90 tisíc korun. Ve voze se navíc zranil jeden člověk. 
 

Rady policie v případě srážky se zvěří

1) Pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích):
 
a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii  
 
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy 
 
c) setrvat na místě nehody až do příjezdu policie
 
2) Dopravní nehody se zvěří se oznamovat musí, přesto, že na vozidle může být minimální škoda. Při uhynutí zvířete platí, že vznikla škoda na majetku třetí osoby, v tomto případě mysliveckého sdružení.
 
3) Ne vždy se střetu se zvěří dá vyhnout. Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně, z lesního porostu, z křoví a podobně, a řidič střetu nemůže zabránit Přesto jsou opatření, která mohou toto riziko zmenšit. Například respektovat dopravní značky „ Pozor zvěř!“ Pochopitelně takto nejsou označena všechna místa, kde může zvěř do silnice vběhnout. V lesních úsecích bychom měli automaticky snížit rychlost jízdy, být pozorní, předvídat. V případě, že uvidíme zvěř v blízkosti silnice, přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci. Chráníme tím jednak samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž často končí značným poškozením přední části vozidla a také  možností zranění řidiče.