Kam můžou v Olomouci psi?

Máte psa a nevíte, kam může jen s vodítkem a náhubkem a kde může pobíhat bez jakéhokoliv omezení? Celou věc upravuje městská vyhláška. My vám základní body přinášíme v co nejsrozumitelnější podobě. 
 
Na některá místa je vstup psům zcela zapovězen. Patří k nim veřejná dětská hřiště, pískoviště a sportoviště i hřbitovy označené značkou, kterou vidíte na obrázku. 
 
Výhradně s vodítkem a zároveň i náhubkem se mohou psi v Olomouci pohybovat v městské památkové rezervaci. Tu tvoří zhruba plocha ohraničená ulicemi Studentská, Dobrovského, Jiřího z Poděbrad, Michalské stromořadí, třída Svobody a Legionářská, tedy centrum města. 
 
Na většinu ploch ve městě mohou psi buď s vodítkem, nebo s náhubkem. Neplatí to ovšem absolutně, protože volný pohyb psů je zakázán v městských parcích a na cyklostezkách. Na nich musí být psi na vodítku, nicméně nemusejí mít náhubek. Bez vodítka i náhubku se mohou pohybovat na dvanácti vybraných plochách k tomu určených. 
 
Místa pro volný výběh psů bez vodítka a náhubku: 
 
1. Oba břehy Moravy v úseku od mostu přes Velkomoravskou ulici po most u Kojeneckého ústavu. Tím je myšlen pouze samotný břeh řeky a cesta nad ním, nikoliv most či další plochy ve větší vzdálenosti od vodního koryta. 
 
2. Oba břehy Bystřice od mostu u křižovatky ulic Kaštanová – kpt. Nálepky a dr. Milady Horákové po most přes řeku za panelárnou a kasárnami na Bělidlech. Opět to platí pouze pro břeh až po cestu nad ním, nikoli pro samotný most a širší okolí vodního toku. 
 
3. Oba břehy Moravy a cesta nad těmito břehy od soutoku Moravy s Trusovickým potokem u ulice U Háje v Černovíře až po most u zahrádkářské kolonie u Klášterního Hradiska. 
 
4. Neudržované plochy mezi železniční tratí a panelovými domy na sídlišti Olomouc – Nový Svět. Plochy jsou vymezeny prostorem mezi ulicemi Rybářská, Přichystalova (vlastní ulice do tohoto prostoru nepatří) a Pittsburská. 
 
5. Pozemky mezi rameny ulic Neředínská a rybníčkem nahoře (trojúhelníkový prostor za restaurací U rybníčku, prostor zahrnuje i stromový porost nad volnou plochou pozemků). 
 
6. Pozemek v Holici – polní cesta od Hollarovy ulice směrem k polím (pouze tato cesta) a polní cesta (třešňová alej) směřující ven do pole z obydlené zástavby v ulici Na Krejnici. 
 
7. Prostor zhruba trojúhelníkového tvaru vymezený z jedné strany ulici Lazeckou (od křižovatky s ulicí Dlouhá až po křižovatku s ulicí Heydukova), z druhé strany Mlýnským potokem a ze třetí strany silnicí vedoucí z Hejčína od mostku přes Mlýnský potok za ulici Jarmily Glazarové až po vyústění na výpadovou silnici za Černovírským mostem (výpadovka na Chomoutov a Uničov). 
 
8. Parčík v ulici Dolní Hejčínská nacházející se mezi Hyundai a dětským domovem. 
 
9. Park Pionýrů pod Letním kinem v ulici Dobrovského. 
 
10. Bývalá kasárna 9. května mimo koridor školy umění (Žerotín). 
 
11. Pozemek v oblouku ulice Tovární mezi teplárnou a komunikací. 
 
12. Levý břeh Moravy začínající u jezu u plynárny (za pevnůstkou v ulici Tovární) a sahající až k mostu přes řeku v ulici Velkomoravská.