Ze života olomoucké zdravky: Historická Olomouc aneb Známe svoje město?

vloženo: 7.05. 2017

V dubnu měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas… Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…
 
V kapli naší školy proběhla 18. dubna úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své spolužáky připravily studentky 1. C NA. Program pokračoval následujícího dne aktivitami přímo "v terénu". Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byl výstup na radniční věž, ze které měl každý možnost prohlédnout si centrum města netradičně, z ptačí perspektivy. Navzdory chladnému počasí a sněhové nadílce, pro období přicházejícího jaro zcela netypické, jsme vytrvali a odnesli si spoustu zajímavých zážitků. 
 
Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.
 
Eva Vesecká
učitelka Střední zdravotnické školy v Olomouci