Získejte titul MBA a studujte moderním způsobem

vloženo: 31.08. 2015

Pokud byste rádi získali prestižní titul MBA, ale nemůžete studiu zcela přizpůsobit svůj časový rozvrh, nabízí se vám moderní forma vzdělávání prostřednictvím kombinace on-line výuky a interaktivních workshopů. Student se tak může sám rozhodovat, kdy se bude vlastnímu vzdělávání věnovat. 
 
Studium a získání titulu MBA (Master of Business Administration) touto formou nabízí prestižní European School of Business & Management SE (ESBM). Studium je zde akreditováno předními vzdělávacími institucemi a postaveno na tzv. Oxfordském vzdělávacím modelu, který zajišťuje kvalitu studijních programů, lektorů i samotné výuky. 
 
Škola klade velký důraz na propojení teorie a praxe, což je stále více požadováno samotnými studenty. Lektorský tým patří ke špičce nejen v samotném vzdělávání, ale jeho členové často zároveň působí na předních manažerských postech. 
 
Studium MBA probíhá v češtině a trvá jeden rok. Jeho zahájení si přitom zájemce o získání titulu MBA určuje sám. Neexistují žádné jednotné termíny, kdy je možné začít studovat. Přihlásit a začít studovat díky e-learningovému systému můžete kdykoliv. Přesně dané termíny mají pouze samotné interaktivní workshopy. Na výběr je však z několika termínů. Studium je tedy přizpůsobeno pracovně vytíženým a je časově flexibilní.
 
Nabídka studia MBA na European School of Business & Management SE zahrnuje výběr z celkem 8 specializací. Celé studium se pak skládá ze tří bloků a 10 modulů. První blok je pro všechny studenty stejný a obsahuje 5 výukových modulů. Ve druhém bloku si studenti volí specializaci, ve které absolvují 3 moduly. V posledním bloku mají na výběr z více než desítky volitelných předmětů a vybírají si z nich 2. Výukové moduly řídí profesionální lektoři, s nimiž účastníci diskutují témata a konzultují své seminární práce. Prezenční část studia probíhá vždy o víkendu, a to v moderních prostorách v centru Prahy. Tvoří ji tři celodenní workshopy a dvě jednotlivé přednášky. Završením studia je vypracování závěrečné práce a její následná obhajoba. 
 
Po celou dobu studia mají jeho účastníci možnost individuálních konzultací s lektory. Ti jsou připraveni jim pomoci osobně, telefonicky nebo ve virtuálním e-learningovém prostředí, které studenty provází celým studiem a přináší jim potřebné informace i studijní materiály od vyučujících. 
 
Další informace o možnosti získání titulu MBA na European School of Business & Management SE najdete na webu školy.