Město vymáhá část dluhů samo a je úspěšné

vloženo: 25.08. 2014 / autor:

Olomoucké radnici se osvědčil nový systém vymáhání dluhů. Dříve, než předá věc k řešení exekutorovi, zkouší získat příslušné částky od dlužníků samo. Občané, kteří mají městu platit, nemusejí hradit vysoké poplatky exekutorů. Radnici se navíc daří v řadě případů uspět. 
 
Od loňského zřízení do letošního června nedávno zřízení oddělení exekucí vymohlo od dlužníků celkově pohledávky za 1,36 milionu korun. "Nový systém vymáhání pohledávek je šetrnější k těm dlužníkům, kteří jsou ochotni a schopni dodatečně svůj dluh zaplatit. Když dluh vymůžeme cestou našeho oddělení exekucí, tak nezatěžujeme tyto drobné dlužníky vysokým exekučním poplatkem a pracoviště magistrátu jej účtuje v nižší výši, která zpravidla nepřekročí 500 korun," vysvětluje náměstek primátora Ivo Vlach. 
 
Vloni převzalo oddělení exekucí 3 470 pohledávek v celkovém objemu 6,7 milionu korun, což představovalo celkem 2 482 vymáhacích případů. Počet vymožených případů činil ke stejnému datu celkem 422 v celkovém objemu 715 642 korun. Do 30. června dostalo oddělení exekucí k vymáhání celkem 5 304 pohledávek v celkovém objemu 10,42 milionu korun, což představuje celkem 3 884 vymáhacích případů. V průběhu 1. pololetí roku 2014 bylo prostřednictvím oddělení exekucí vymoženo 456 případů v  objemu 644 348 korun. Celkový počet vymožených případů od začátku fungování oddělení do konce prvního pololetí tohoto roku činí celkem 878 v celkovém objemu 1,36 milionu korun. 
 
Největší počet vymáhaných pohledávek pochází z odboru správy (612 pohledávek), odboru agendy řidičů a motorových vozidel (434 pohledávek) a z Městské policie Olomouc (3822 pohledávek).  
 
Oddělení exekucí zjišťuje informace o dlužnících ve vztahu k jejich případnému zaměstnání, popřípadě pobírání příjmů postavených na roveň mzdy a současně informace o prostředcích na bankovních účtech těchto dlužníků. Pokud je zjištěn zaměstnavatel dlužníka nebo plátce jiných příjmů, stejně jako dostupné prostředky dlužníků na jejich bankovních účtech, provádí exekuci přímo oddělení exekucí. Pokud takový majetek zjištěn není, postupuje město případy k vymáhání soudnímu exekutorovi. Prostřednictvím soudního exekutora bylo za první pololetí vymoženo 454 pohledávek v celkovém objemu 1,9 milionu korun.