Proděkan právnické fakulty míří na Nejvyšší správní soud

vloženo: 15.08. 2014 / autor:

Proděkan a člen katedry správního práva a správní vědy právnické fakulty Filip Dienstbier se stane soudcem Nejvyššího správního soudu. Do funkce nastoupí prvního října.
 
Olomoucký odborník na správní právo se stane soudcem Nejvyššího správního soudu na podnět předsedy Josefa Baxy. Jeho nabídku Dienstbier přijal jako příležitost věnovat se podnětné a prestižní práci, na níž se v minulosti podílel v roli asistenta soudce i v rámci svého dosavadního pedagogického a vědeckého působení na olomoucké fakultě.
 
"Je to pro mne velké uznání," uvedl Dienstbier ke svému jmenování. Nejvyšší správní soud je podle něj „super arbiterem“ právě v té oblasti práva, které se dlouhodobě věnuje. "Činnost Nejvyššího správního soudu je mi velice dobře známa, s jeho rozsudky se běžně pracuje ve vědecké práci i při výuce," doplnil Dienstbier, který se jako uznávaný expert zaměřuje na obecně správní a stavební právo a právo životního prostředí.
 

Ochránce veřejných subjektivních práv

Nejvyšší správní soud v rámci své činnosti dohlíží na zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů. Rozhoduje o opravných prostředcích – kasačních stížnostech nebo i o rozpuštění, pozastavení či znovuobnovení politických stran. 
 
"Nejsou to spory mezi lidmi ani věc soudního trestání – do působnosti správních soudů patří primárně ochrana veřejných subjektivních práv," vysvětil Dienstbier. Typickým příkladem je podle něj udělení pokuty v přestupkovém řízení nebo zamítnutí stavebního povolení. "Když někdo s takovým rozhodnutím není spokojen, může se proti němu odvolat k vyššímu správnímu orgánu. Pokud není spokojen ani pak, může podat tak zvanou správní žalobu," dodal Dienstbier.
 

Pedagog na částečný úvazek

Ve výuce na olomoucké fakultě bude Dienstbier v omezeném rozsahu pokračovat i v budoucnu. Se studenty hodlá zůstat v kontaktu i jako případný zprostředkovatel stáží na Nejvyšším správním soudu, které by zvýšily jejich šance v konkurenci s posluchači brněnských práv. 
 
"Spousta jejich studentů absolvuje už během studia různé stáže na Ústavním nebo Nejvyšším správním soudu. Po ukončení školy mají pak výhodu, když se například ucházejí o místa asistentů soudců. Myslím, že by bylo dobré tuto možnost pootevřít i olomouckým studentům – pokud bude prostor a zájem," zdůraznil Dienstbier.
 
Prezident republiky jmenuje zítra na návrh ministryně spravedlnosti Hany Válkové celkem patnáct nových soudců obecních soudů České republiky. Většina z nich by měla nahradit ty, kteří z rezortu justice odešli v rámci přirozené obměny během posledního čtvrtletí. 
 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969) působí na Právnické fakultě UP od roku 2001, nejprve jako asistent a odborný asistent na katedře správního práva, později jako její vedoucí. Od roku 2004 zastává funkci proděkana pro organizaci a rozvoj. Ve vědecké a pedagogické činnosti se zaměřuje na správní právo, zejména právo životního prostředí. Podílel se na monografiích a učebnicích správního práva a je autorem řady odborných článků věnujících se problematice územního plánování, památkové péči, stavebnímu právu či procesním otázkám správního soudnictví a fungování veřejné správy.
 
Zkušenosti v justici a legislativě získal jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu Václava Novotného a soudce Ústavního soudu Vladimíra Sládečka. Odbornou justiční zkoušku složil v roce 2013. Za olomouckou právnickou fakultu také dlouhodobě sledoval judikaturu správních soudů a připomínkoval ji pro Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V letech 2006–2008 pracoval jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo, od roku 2003 je členem rozkladové, výkladové a legislativní komise Ministerstva životního prostředí a od roku 2008 členem Legislativní rady vlády ČR. V loňském roce byl jedním z kandidátů na zástupce veřejného ochránce práv.
 
Snímek Filipa Dienstbiera jsme převzali z webových stránek Žurnálu Univerzity Palackého