Lávku nad tratí by mohl nahradit podchod

vloženo: 9.02. 2018 / autor:

Olomouc možná vybuduje náhradu za zrušenou lávku nad železniční tratí v Hejčíně. V minulých dnech o tom s železničáři jednali olomoučtí radní. Lávku by mohl nahradit podchod.
 
„Iniciovali jsme jednání se zástupci oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty, abychom znovu prověřili veškeré možné varianty, které by ve výsledku přinesly řešení obyvatelům městských částí Hejčín, Řepčín a Olomouc-západ,“ popsal důvody jednání primátor Antonín Staněk.  
 
„Zástupci oblastního ředitelství navíc vyjádřili také připravenost při řešení majetkoprávních záležitostí, protože některé dotčené pozemky jsou v majetku Českých drah,“ připomněl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Na základě výsledků jednání se vhodné jeví pořídit studii, která by prověřila možnost umístění mimoúrovňového křížení při ulici Václavkova. Rada města proto na svém posledním jednání dala za úkol odboru koncepce a rozvoje jednat o možnostech pořízení studie mimoúrovňového křížení, včetně cenové nabídky. Náklady na zvažované vybudování podchodu by se přitom městského rozpočtu měly dotknout jen minimálně,“ doplnil náměstek primátora Aleš Jakubec.
 
Městem původně zvažovaná varianta na vybudování úrovňového bezbariérového přechodu pro pěší předpokládala částku až 20 milionů.