Olomoučtí vědci představí veřejnosti svá pracoviště

vloženo: 1.02. 2018 / autor:

Jak pokročil výzkum rakoviny a proč se bez něj léčba a vývoj nových léků neobejde? Co všechno už vědci dokáží udělat pro přesnější diagnostiku a úspěšnější terapii onkologických pacientů? A jak to vlastně vypadá v takové cytogenetické laboratoři? Pro odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek si mohou zájemci přijít v sobotu 3. února, kdy se pro ně otevřou dveře Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Onkologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc při příležitosti Světového dne boje proti rakovině.
 
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat zblízka činnost i vybavení ÚMTM, jednoho ze tří nejvýznamnějších vědecko-výzkumných center Univerzity Palackého, které se zaměřuje na molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Pro poznání podstaty nádorových a infekčních onemocnění disponuje unikátními technologiemi a zařízením v oblasti bioinformatiky, biostatistiky, genomiky, proteomiky a buněčné biologie.
 
„Při prohlídce lidé uvidí, co se děje s nádorovou tkání, když dorazí do laboratoří, a jakým způsobem se zpracovává. Prohlédnou si oddělení genetiky nebo cytogenetiky, seznámí se s pracovištěm zobrazovacích technik a zvířecích modelů, kde se studují nádorová onemocnění in vivo,“ vysvětlil ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny a projektový manažer ÚMTM Peter Vanek.
 
Připraveny budou i přednáškové bloky o výzkumu, vývoji léků a léčbě i prevenci rakoviny. „Návštěvníci se dovědí, jakým způsobem diagnostika a terapie nádorových onemocnění probíhá, jak jsme s výzkumem rakoviny daleko, jak se zkoumají nová léčiva i co všechno novodobá věda na poli výzkumu pacientům poskytuje. Zároveň se je budeme snažit přesvědčit, že rakovina není jen strašák a že ne každá onkologická diagnóza musí znamenat smrt. Převážná většina pacientů se vyléčí,“ uvedl Peter Vanek. 
 
Pro návštěvníky Onkologické kliniky LF UP a FNOL, která je vrcholovým klinickým pracovištěm v regionu, bude připravena prohlídka laboratoří a ordinací, kde probíhá zevní i vnitřní ozařování nádorů nebo aplikace chemoterapie. Kliničtí onkologové a lékaři vysvětlí také další praktické detaily ohledně léčby nádorů. 
 
Akcí chtějí organizátoři zároveň posílit povědomí veřejnosti o onkologickém výzkumu a přispět k podpoře jeho financování. „Chceme oslovit potenciální dárce a vysvětlit jim, že na počátku úspěšné nádorové diagnostiky i léčby stojí právě základní a aplikovaný výzkum,“ zdůraznil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch. Jak připomněl, k výčtům úspěšných výzkumných aktivit ÚMTM patří řada nových diagnostických postupů, které se týkají celého spektra typů nádorových onemocnění. Olomoučtí vědci například vyvíjejí nové biomarkery k identifikaci karcinomu tlustého střeva, vaječníků, prostaty nebo horního gastrointestinálního traktu – žaludku, jícnu a pankreatu. 
 
Osvětově-vzdělávací akce se uskuteční 3. února od 13 do 17 hodin v prostorách ÚMTM v Hněvotínské ulici č. 5 v Olomouci a od 16 do 17 hodin na Onkologické klinice LF UP a FNOL. Zájemci se mohou přihlásit a zaregistrovat na webu Nadace pro výzkum rakoviny