Mottem Olomouce bude latinský výraz Genius loci

vloženo: 12.01. 2018 / autor:

Latinské rčení Genius loci (Duch místa), kterou používá jako slogan Univerzita Palackého, bude i mottem, které využije město Olomouc. Rozhodlo o tom hlasování předsedů komisí městských částí a členů vybraných odborných komisí magistrátu. Označení genius loci se nejčastěji užívá ve významu jedinečné atmosféry konkrétního místa.
 
Soutěž o motto města byla vyhlášena v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce Odborem koncepce a rozvoje. Na radnici bylo doručeno 180 návrhů, z nichž soutěžní komise vybrala šest finalistů. Vítězné slovní spojení Olomouc - Genius loci zaslala prostřednictvím prorektora samotná univerzita, avšak ve formě se třemi tečkami i Helena Kociánová. Druhý v pořadí byl návrh Jitky Hoškové Olomouc – dáma, co umí žít a na třetím místě bylo vybráno motto Olomouc – plná památek je jenom začátek od Vlasty Skopalové. „Chci poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, a rád bych zdůraznil, že jsme dostali zhruba 180 návrhů, což svědčí opravdu o velkém zájmu i o invenci Olomoučanů,“ řekl náměstek primátora Aleš Jakubec.
 
Prorektor pro komunikaci Petr Bilík „sdílení“ sloganu podpořil. „Lingvistické i obsahové zdůvodnění je zcela adekvátní a dobře interpretovatelné. Žádné jiné město ani univerzita je zatím nepoužívají,“ uvedl Bilík. „Věřím, že díky používání společného motta dojde i k další synergii univerzity a města,“ dodal rektor univerzity Palackého Jaroslav Miller s tím, že sama univerzita motto Genius loci užívá několik let a zahraniční partneři si jej tak s Olomoucí už automaticky spojují. „Olomouc prostě miluji, chtěla jsem vyjádřit, jak je jedinečná, a tak mě napadlo právě ono spojení Genius loci…,“ vysvětlila inspiraci Helena Kociánová, která poslala do soutěže stejný návrh jako univerzita a dělila se tedy o první místo.