Tři králové míří na důležité úřady

vloženo: 3.01. 2018 / autor:

Zítra podle známé tříkrálové tradice zavítají charitní koledníci v postavách tří mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara na významné olomoucké instituce. Budou zde žádat o podporu pro potřebné. Tříkrálové koledy v podání flétnového souboru Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci zazní na olomoucké radnici, ale i rektorátu Univerzity Palackého či v mateřské školce Ovečka.
 
Kostým tříkrálových koledníků oblékne den před svátkem Tří králů nedávno vysvěcený olomoucký biskup Antonín Basler, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik a vedoucí střediska Samaritán Charity Olomouc Petr Prinz. Trio koledníků se vydá po městských institucích prosit za lidi ocitající se v tísni. Všem navštíveným popřejí požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčí veřeje navštívených institucí tradičními iniciály K+M+B, které jsou zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat, v překladu Kristus ať požehná tomuto domu. 
 
Od počátku zůstává záměr Tříkrálové sbírky stejný. Získat finanční prostředky pro lidi ocitající se v nouzi. Výtěžek Tříkrálové sbírky tradičně putuje k nejchudším a nejslabším: nemocným, hendikepovaným, seniorům, rodinám v tísni, osobám bez zázemí. “Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,” upřesnila Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc. 
 

Návštěva tříkrálových koledníků Charity Olomouc:

8:30 – Návštěva katedrály sv. Václava 
9:00 – Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
9:15 – Rektorát Univerzity Palackého Olomouc
9:40 – Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty Olomouc
10:00 – Návštěva dětí v Mateřské školce Ovečka