Dvě olomoucké ulice dostanou novou zeleň

vloženo: 30.12. 2017 / autor:

Lipenská ulice na příjezdu od Ostravy do Hodolan a třída Kosmonautů mezi hlavním nádražím a centrem města dostanou novou zeleň za více než tři miliony korun. Počítá s tím projekt Zelená brána, do kterého se radnice pustí hned v lednu. 
 
„Obnova stromořadí podél ulice Lipenské a na třídě Kosmonautů začne 4. ledna předáním ploch odborné firmě, která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Celá akce bude probíhat od ledna do poloviny září 2018,“ popsal projekt proměny veřejné zeleně náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Jakubec. „Cílem je učinit zadost pověsti Olomouce jako města parků a udržované zeleně,“ vyzdvihl náměstek Jakubec. Nově se tak na třídě Kosmonautů, v úseku o délce půl kilometru, a na dvoukilometrovém úseku v Lipenské ulici, objeví 240 nových odolnějších stromů, které navíc doplní více než čtyři tisíce keřů. 
 
Vlastní výsadbě bude předcházet kácení zhruba 140 stromů. „Jedná se o mladé výsadby zejména lip, které stagnují ve svém růstu a jsou napadené houbovým onemocněním. Kácení odumírajících stromů bude zahájeno v lednu a od února bude probíhat arboristické ošetření stávajících 89 perspektivních stromů,“ upřesnila Jitka Štěpánková z oddělení péče o zeleň magistrátu. 
 
Samotná výsadba nových dřevin pak začne od poloviny března 2018. „V Lipenské ulici bude vysazeno celkem 169 nových javorů, habrů, bříz či dubů a 1 057 keřů. Třídu Kosmonautů pak bude lemovat nově vysázený zhruba půlkilometrový úsek aleje, kterou budou tvořit jerlín japonský i okrasné třešně habry a javory. Celkově bude v ulici vysazeno 58 nových stromů,“ vypočítal náměstek Aleš Jakubec. Prostor navíc doplní záhony s nízkými kvetoucími keři a trvalkami o celkové rozloze 1 647 m2. Trvalky nově zaplní i prostor mezi kolejištěm tramvají a komunikací. Celá obnova třídy Kosmonautů včetně arboristického ošetření stávajících lip bude probíhat v délce jednoho kilometru. 
 
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. „Město již uspělo s žádostí o dotaci, což považuji za úspěch, protože jsme se dostali do výběru pouhých tří měst, která v tomto dotačním programu uspěla,“ vyzdvihl před časem náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Po dokončení výsadby bude realizační firma provádět po dobu tří let následnou péči o nové vegetační plochy.