Škola otevřená kdysi císařem se opravuje

vloženo: 13.10. 2017 / autor:

Olomoucká radnice od loňského roku opravuje reprezentativní sál základní školy Komenium. Jeho fresková výzdoba nemá v našich zemích obdoby. Nad stavbou školy na konci předminulého století převzal patronát císař František Josef I., který ji také po dokončení přijel slavnostně otevřít.  
 
 „Rozhodli jsme se tento prostor a unikátní výtvarné dílo zachránit, i když jde o velmi náročný úkol. Vzhledem k rozsahu restaurátorských prací a k velikosti tohoto bohatě zdobeného sálu byla tato důležitá akce od počátku koncipována jako víceetapová,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk, který se ve čtvrtek zúčastnil kontrolního dne. Momentálně se do finále blíží pátá etapa rekonstrukce, která uvede do původního stavu stěnu s okny. Radní současně schválili další pokračování záchrany slavnostního sálu. 
 
Povrch stěny s okny, která je při vstupu do sálu vpravo od dveří, má plochu přibližně 130 metrů čtverečních pokrytých freskovou výmalbou. „V současné době už je povrch velmi citlivých klihových a temperových maleb očištěný od dlouhodobě ulpělých nečistot, přemaleb a lokálních retuší,“ popsal aktuální stav prací vedoucí restaurátorského týmu Radomír Surma. Přemalby a retuše bylo nutné odstranit proto, že byly dělány na znečištěný povrch a proto po očištění celé plochy byla tato místa výrazně tmavší. Práce by měly být hotovy do konce listopadu. Náklady na pátou etapu restaurátorských prací činí 1,54 milionu korun, městu se podařilo získat dotaci z rozpočtu ministerstva kultury ve výši 1 milion korun. 
 
Kromě samotných restaurátorských prací bylo nutné provést sanaci mezistropní konstrukce. Bez této fáze by nemělo celé restaurátorské dílo velký smysl, protože vnitřní konstrukce stropu nad sálem byla ve velmi špatném technickém stavu. Významný podíl na vzniku kritické situace měl lokální požár, k němuž došlo v místnosti nad sálem někdy v 70. letech minulého století.