Město vybudovalo na Nových Sadech cyklostezku

vloženo: 2.10. 2016 / autor:

Obyvatelé olomouckého sídliště Nové Sady mohou využívat nové chodníky a cyklostezku. Od června pracovala stavební firma na úpravách v lokalitě U Kapličky. Výsledkem je téměř 400 metrů nové cyklostezky a půl kilometru chodníků.
 
„V minulých letech se dělala velká revitalizace a regenerace sídliště Povel a já jsem moc rád, že se nám postupně daří zvelebovat i sídliště na Nových Sadech. Ač to není v takovém rozsahu a v rámci jedné investiční akce, myslím, že za poslední dobu je zde dost nového – dvě parkoviště, kompletně zrekonstruovaný vnitroblok, opravené chodníky a teď i nová část cyklostezky,“ vyjmenovává ukončené investiční akce na místním sídlišti primátor města Olomouce Antonín Staněk.
 
Nová cyklostezka a chodník vede od výměníkové stanice v Rožňavské ulici kolem místní restaurace a končí u panelového domu č.p. 647 v Rožňavské ulici. V příštích letech v rámci stavby druhé etapy tramvajové trati by pak od tohoto místa mělo navázat propojení cyklostezek přes Zikovu ulici. Od výměníkové stanice vede cyklisty dopravní značení k ulici U Kapličky, odkud dál mohou pokračovat na ulici Střední Novosadská. Na té je plánováno v rámci akce „Bezbariérová trasa M“ vyznačení cyklopruhů.
 
Část cyklostezky a chodníku od výměníkové stanice ke zmíněné restauraci vznikla rozdělením dopravního prostoru stávajícího chodníku širokého 6 metrů na část pro chodce a cyklisty. Šlo o stavební úpravu dlážděného chodníku, který už byl v nevyhovujícím stavu. Popraskaná, rozdrolená a nerovná dlažba tak byla odstraněna a nahrazena novým krytem. Část pro cyklisty s šířkou 3 metry je provedena z živičného povrchu a část pro chodce je z betonové dlažby 40/40 cm. Trasy pro cyklisty a chodce odděluje 30 cm široký varovný pás.
 
Další část cyklostezky od restaurace po bytový dům č.p. 647 vznikla přebudováním stávajícího dlážděného chodníku na cyklostezku s tím, že pěší nadále mohou využívat dalších dvou souběžných chodníků kolem bytových domů. Cyklostezka je v celé trase široká 3 metry, pouze v úseku kolem dětského hřiště se zúžila v délce asi 9 metrů na 2,2 metry. Povrch cyklostezky je rovněž z živičného povrchu. 
 
Současně stavební firma také předláždila chodník podél místních obchodů. Původní chodník šířky 4 metry byl zúžen na 2,4 metru s tím, že vznikl prostor pro stávající zelené keře a případnou následnou výsadbu zeleně. 
 
Vznik nové cyklostezky a opravu chodníků vnímají místní velmi pozitivně, a to zejména z hlediska bezpečnosti. „Rozlišení prostoru pro chodce a cyklisty jednoznačně vítáme a doufáme, že to přispěje ke zvýšení bezpečnosti. Cyklisté samozřejmě tuto trasu využívali i dříve, ačkoli by správně neměli. Nyní už průjezdu sídlištěm nic nebrání. Oprava chodníků zase jistě ulehčí život jak rodičům s malými dětmi, tak i starším lidem, kteří špatně zvládali zvlněnou a popraskanou dlažbu,“ zmiňuje předsedkyně komise městské části Nové Sady Gabriela Cingelová.
 
Společně s novým chodníkem a cyklostezkou byl také rozšířen frekventovaný chodník v délce téměř 100 metrů, který propojuje Rožňavskou ulici s ulicí Werichovou. Předlažba chodníku navázala na již zrealizovanou rekonstrukci vnitrobloku ve Werichově ulici. Nyní má chodník jednotnou šířku 2,4 metru.
 
Město práce přišly na téměř 3,5 milionu korun. Kraj na ně radnici přispěl dotací 900 tisíc korun.