Vědcům má s ochranou přírody pomoci kokrhel

vloženo: 3.11. 2015 / autor:

Vědci z olomoucké univerzity chtějí kolem dálnic vyset rostlinu kokrhel, díky které by v těchto zelených pásech mohlo žít více rostlin a živočichů. S nápadem přišli odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 
 
Olomoučtí vědci spojili síly s Mendelovou univerzitou v Brně, nezávislou projektovou kanceláří pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt a českou pobočkou dánské firmy DLF-Trifolium, která je významným světovým producentem osiva trav a jetelovin. 
„Dálnice a komunikace vůbec považuje veřejnost z hlediska dopadu na životní prostředí za problematické. Paradoxně ale takové v některých ohledech být nemusejí. Zelené plochy podél silnic totiž mají velký potenciál pro uchování biodiverzity bezobratlých a rostlin v kulturní krajině. Kupodivu to nemusí být vůbec složité ani drahé, naopak. Jde jen o to, změnit pohled na komunikace a využít jejich potenciál,“ uvedl Tomáš Kuras z katedry ekologie a životního prostředí. 
 
Rychlostní silnice a dálnice obvykle lemují zelené pásy. Ty jsou ale většinou osety druhově chudou směsí rostlin s převahou trav, které mezi sebe nepustí kvetoucí byliny. Takové trávníky nenabízejí ani vhodné podmínky pro hmyz. 
 
„Vybrali jsme deset lokalit v Čechách a na Moravě, na nichž vysejeme kokrhel a stávající, druhově chudé travnaté porosty proměníme v kvetoucí. Kokrhel totiž parazituje na trávách, které oslabuje. Tím vzniká prostor pro rozšíření bylin, a ty zase poskytují zázemí motýlům a jinému hmyzu,“ přiblížil záměr vedoucí výzkumného týmu Jan Mládek. Na vybraných místech již ekologové provedli záznam výskytu motýlů, kteří jsou vhodnou indikační skupinou, a v listopadu vysejí na polovině každé lokality kokrhel. 
 
„Kvetoucí svahy podél komunikací budou vypadat pěkně a současně pomůžeme ohroženým druhům. To je pro nás velmi významné. Uvědomme si, že za poslední století z české krajiny nadobro zmizelo přibližně 3.000 druhů hmyzu. Změna bude mít přínos i pro správce těchto ploch. Trávníky s kokrhelem se nemusejí tak často sekat, jejich údržba tak vyjde levněji,“ vysvětlil Kuras. 
 
Projekt potrvá do května 2019. Jeho rozpočet činí zhruba 14 milionů korun, z toho 11 milionů korun je státní dotace. Navržený postup odborníci ověří na již zatravněných plochách i na nově budovaných úsecích, kde se semena kokrhele přidají do speciálně připravených osevních směsí spolu s živnými rostlinami motýlů, jako jsou například chrpy, šalvěje nebo jetele.