Městští exekutoři vymohli dva miliony korun

vloženo: 12.02. 2015 / autor:

Více než pět tisíc případů a skoro osm tisíc pohledávek už řešilo nově zřízené oddělení exekucí olomouckého magistrátu. Toto oddělení funguje od roku 2013 a jeho cílem je jednak koncentrovat vymáhání pohledávek z různých odborů magistrátu do jednoho místa a za druhé zmírnit sociální dopady případných exekucí. 
 
K datu 31. prosince 2014 bylo oddělení exekucí k vymáhání předáno už 7 779 pohledávek v celkovém objemu 13 068 931 korun, což představuje celkem 5 151 vymáhacích případů. Počet zcela vymožených případů činil ke stejnému dni celkem 1 295 v celkovém objemu 2 003 440 korun. V průběhu 2. pololetí roku 2014 bylo prostřednictvím oddělení exekucí vymoženo 417 případů v celkovém objemu 643 450 korun.
 
„Efektivita vymáhání je podobná, jako když tyto případy dříve řešil exekuční úřad. Výhodou řešení prostřednictvím našeho oddělení je větší sociální komfort pro občany. Chtěli jsme zamezit tomu, aby se dlužníkovi, který dluží menší částku, sahalo v konečném důsledku třeba na nemovitost,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major. 
 
Oddělení exekucí vymáhá pohledávky v případě, kdy je zjištěn zaměstnavatel dlužníka nebo plátce jiných příjmů, stejně jako dostupné prostředky dlužníků na jejich bankovních účtech. „Pokud takový majetek zjištěn není, jsou jednotlivé případy postupovány k vymáhání soudnímu exekutorovi,“ dodal Robert Kubalík, vedoucí oddělení exekucí.